ZAVŘÍT SEZNAM

Můj seznam

MOJE ZAHRADY

Nemáte v seznamu žádné zahrady. Vyberte si v našem katalogu.

Akce, které navštívit

Nemáte vybrané žádné akce. Podívejte se na náš kalendář akcí.

"Projekt je spolufinancován EU z programu Interreg Rakousko-Česká republika."

CZ / DE / EN
CZ / DE / EN
CZ / DE / EN
Chráníme vaše osobní údaje
Chráníme vaše osobní údaje

Chráníme vaše osobní údaje

Zde se nacházíte: Domů / Chráníme vaše osobní údaje

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

 1. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z. s. p. o., se sídlem Radnická 2, Brno, 614 00 (dále jen správce), nebere ochranu vašich osobních údajů na lehkou váhu. Vaše osobní údaje na webové stránce www.dozahrad.cz zpracováváme vždy v rámci platné a účinné legislativy upravující ochranu osobních údajů, především Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Kromě zavedení technických opatření jsme proškolili zaměstnance správce, kteří mají k údajům přístup, a jsou nyní povinni držet údaje vás jako subjektů údajů v tajnosti. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na e-mail info[at]ccrjm.cz.

 1. Údaje, které sbíráme

Na základě vašeho souhlasu se zpracováním údajů je správce oprávněn zpracovávat vaše údaje v souladu s platnou a účinnou legislativou. Zpracování údajů na webové stránce www.dozahrad.cz.

Na základě vašeho souhlasu se zpracováním údajů obsažených na našich webových stránkách, správce zaznamená takové údaje, díky kterým správce zpracuje a vyhodnotí výkon webové stránky. Data využívá správce pouze interně a v souladu se zpracovatelskými smlouvami mezi správcem a jednotlivými zpracovateli (viz níže čl. 6) jsou předávány pouze těmto zpracovatelům a žádným dalším subjektům. Data shromažďuje správce za účelem:

 • analýzy využití webové stránky, průzkumu trhu a následné optimalizace webové stránky,
 • úpravy obsahu stránky dle potřeb návštěvníků,
 • zlepšení uživatelské spokojenosti a zjednodušení obsluhy.

Údaje, které správce shromažďuje a zpracovává, jsou: IP adresa a typ webového prohlížeče, cookies a e-mailové adresy v případě odebíraní newsletteru.

K profilování ani automatizovanému rozhodování na webové stránce nedochází.

 1. IP adresy a typ webového prohlížeče

IP adresa a typ webového prohlížeče jsou zpracovávány za účelem správného zobrazování webových stránek vyhodnocením uživatelských dat, například testováním změn software a webu. IP adresa je dále zpracována za účelem prevence a ochrany serverů Centrály před kyberútoky. Uchovávání a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 3 let od posledního přístupu na webové stránky.

IP adresy sbírá Google Analytics, který je zanonymizuje a statisticky zpracuje. Z něj lze sice sledovat chování návštěvníka webové stránky, není však možné dohledání konkrétní osoby.

 1. Cookies

Subjekt souhlasí s tzv. ukládáním cookies na jeho počítač či jiné zařízení. Jedná se o malé soubory, které při opakované návštěvě webové stránky umožní obnovit předcházející uživatelské nastavení (jazyková mutace atp.). Skrze cookies není možné dostat se k jiným datům na počítači subjektu. Správce používá cookies, aby obsah stránek lépe strukturoval a přizpůsobil potřebám návštěvníků, zlepšil navigační strukturu, což vede k lepšímu uživatelskému pohodlí.

Každý internetový prohlížeč většinou akceptuje všechny cookies na dobu 30 dní od poslední návštěvy. V nastavení prohlížeče lze však nastavit, aby nepřijímal žádné cookies, případně aby je po ukončení internetové relace automaticky smazal.

 1. E-mail

Návštěvník webu se může dobrovolně přihlásit k odebírání newsletteru s informacemi o cestovním ruchu na Jižní Moravě pohledem odborné veřejnosti. E-mailing je kromě zmíněného nařízení GDPR provozován v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Při přihlášení je třeba vyplnit:

 1. E-mail osoby,
 2. Potvrzení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

E-mailová adresa je uchována po dobu rozesílky e-mailu, minimálně však na 3 roky od 25. května 2018. Kdykoliv se lze nechat vyřadit z e-mailingové databáze, a to posláním e-mailu na info[at]ccrjm.cz, dopisem do Centrály nebo kliknutím na příslušný odhlašovací odkaz v patičce každého e-mailu.

Návštěvník webu má povinnost uvádět svůj osobní údaj (v tomto případě e-mail) správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat o změně tohoto údaje. Pokud je návštěvníkovi méně než 16 let a chce se přihlásit k odběru newsletteru, je třeba to doložit souhlasem zákonného zástupce.

 1. Zpracovatelé

Správcem i zpracovatelem údajů je správce, se zpracováním pomáhají i tito zpracovatelé:

 1. Poskytovatel softwaru Google Analytics, společnost Google Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5, Stroupežnického 17, 150 00, IČ 276 04 977
 2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Centrála nevyužívá.

Sekce zpracovatelů je pravidelně aktualizovaná. S každým zpracovatelem má správce uzavřenou zpracovatelskou smlouvu a zároveň jsou vybíráni tak, aby zaručovali zákonné a bezpečné použití údajů.

 1. Subjekt údajů

Subjekt údajů poskytuje svůj souhlas dobrovolně a svobodně. Svůj souhlas může u správce údajů kdykoliv odvolat na e-mailu info[at]ccrjm.cz. Odvolání je účinné okamžikem doručení správci. Subjekt má také právo:

 1. požadovat po správci informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává a požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů (právo na informace),
 2. vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit (právo na přístup),
 3. nechat správcem opravit či doplnit své údaje (právo na opravu),
 4. požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů (právo na výmaz),
 5. kdykoliv odvolat svůj souhlas, případně nechat omezit zpracování údajů (právo na omezení),
 6. nechat data převést (právo přenositelnosti),
 7. vznést námitku (právo vznést námitku),
 8. v případě pochybností o dodržování povinnosti souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Mapa zahrad

Jižní Morava

58 zahrad